Tanáraink voltak


Adorján Marianna magyar nyelv és irodalom
Angyal Valéria magyar nyelv és irodalom
Árkos József igazgató
dr. Babári Ernő német nyelv – orosz nyelv
dr. Babári Ernőné német nyelv – orosz nyelv
Balogh Ádám fizika – kémia
Bakonyi István magyar – történelem – filozófia
Balog Valéria német nyelv, orosz nyelv, történelem
dr. Barcs Ernőné magyar nyelv és irodalom
Barcsa Györgyné orosz nyelv
Bártfai Lászlóné magyar nyelv és irodalom
Bauer Cecília matematika – fizika
dr. Benedeczky Istvánné biológia – kémia
Berta Sándor igazgató
Bognár Zoltán rajz
Bognárné Hanis Zsuzsanna matematika – fizika – számítástechnika
Bohrer, Darren angol nyelv, lektor
Boksay György idegenforgalmi ismeretek
Börzsei Antal magyar nyelv és irodalom
Budai Szilvia német nyelv, lektor
Chilkot, Laura angol nyelv, lektor
Christian Scully angol nyelvi lektor
Csehók Ernő földrajz
Csehók Ernőné történelem – pedagógia
Dékányné Bial Margit biológia
Ernhoffer Tünde angol nyelv
Falussy Boglárka angol
Faragó Gábor mezőgazdasági ismeretek
Farkas Géza matematika
Fehér-Badics Nikolett kémia
Fejes Sándor szakoktató
Firbás Nándor történelem – földrajz
Fodorné Tímár Orsolya angol nyelv
Gaál Julianna angol nyelv
Gyimesi András magyar nyelv és irodalom
Gyömörei Béláné gyors- és gépírás
dr. György Endréné kollégiumi nevelőtanár
Happ Jenőné német nyelv
Hessz Tibor orosz nyelv
Halászné Helembai Zsuzsanna angol nyelv - célnyelvi civilizáció
Horváth Ernő ének
Horváth Józsefné gépírás
Horváth-Rajnai Beáta biológia
dr. Ján László magyar – angol nyelv
Jánosa Zoltán mb. igazgató
magyar nyelv és irodalom – történelem
Jarabek Lajos matematika – fizika
Járossy László rajz
dr. Kaiser Tamás magyar nyelv és irodalom – történelem
Kántás Zsuzsanna rajz és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret, művészetek
Kaszás Gábor szakoktató
Keck, Kathleen angol nyelv, lektor
Kemény Géza magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv – német nyelv
Kercza István angol nyelv – történelem
Kertai József mezőgazdasági ismeretek
dr. Kertész Imre matematika
Kirschner Viola német nyelv
Kiss Béla igazgató
latin – történelem – filozófia
Kiss Béláné magyar nyelv és irodalom – történelem
Kiss Sándorné gyors- és gépírás
Dr. Kiss Tiborné angol – vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek angol nyelven
dr. Kiszely Pál biológia – kémia – angol nyelv
Koppány Attila számítástechnika
Kőnigné Molnár Magdolna gyors- és gépírás – magyar nyelv és irodalom
Kroknayné Gönczi Ildikó angol nyelv – orosz nyelv
Kulisics Erzsébet matematika – fizika
Kupcsik Györgyné francia – orosz nyelv
Libetsi, Grace angol nyelv, lektor
Linczerné Balogh Valéria matematika – fizika
Lowe, John Paul angol nyelv, lektor
Lugossy Endre rajz
Maácz Ágnes angol nyelv
Mahlerné Csángó Mária igazgató
magyar nyelv és irodalom – angol nyelv
Major István rajz
Majtényi Árpádné magyar nyelv és irodalom – francia
Márkus Ágnes magyar nyelv és irodalom
Márkus Csaba német nyelv – orosz nyelv
Meilinger Helga angol nyelv
Móczár Albert magyar nyelv és irodalom – történelem
Molnár Anna gyors- és gépírás
Molnár Csaba matematika
Molnár Róbert matematika – fizika
Molnár Sándor magyar nyelv és irodalom – emberismeret és etika
Must Gyula biológia – kémia – földrajz
Nagy Erzsébet magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv
Nagy Gyuláné orosz nyelv
Nagy István gyakorlatvezető
Nagy Istvánné gyakorlatvezető
Navracsics Tibor történelem – földrajz
Nemes Máté angol
Németh István Péter magyar nyelv és irodalom
Németh Krisztina német nyelv – földrajz
Ódor Katalin kollégiumi nevelőtanár
dr. Oláh Jánosné biológia – kémia – földrajz
Paál Boglárka német nyelv
Pálffy Károly rajz
Pataki Erzsébet kollégiumi nevelőtanár
Patinszki András testnevelés
Patinszki Andrásné testnevelés
Pileczky Erzsébet ének-zene
Pintér Lajos informatika, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek
Prazsák József fizika – kémia
Pászty Gabriella biológia
Reinhard, Werner német nyelv, lektor
Rimai Istvánné kémia
Rozs Elemérné kollégiumi nevelőtanár
Sági Mária biológia – kémia
Sarkady József testnevelés
Sárközy István igazgató
történelem – latin
Schmidt Gyuláné német nyelv, lektor
Sebestyén Péter László matematika-informatika
Serfőző Zoltán, Dr. biológia
Suda, Sybilla angol nyelv, lektor
Söptei Géza gyakorlatvezető
Szabó Eszter rajz
Szabóné Farkas Sarolta német nyelv
Szalay Gábor biológia – földrajz
Szász László számítástechnika
Szekeresné Rózsa Etelka angol nyelv – történelem
Szilágyi Lajos igazgató
matematika – fizika
Szilvássy Zoltán magyar nyelv és irodalom – latin – orosz nyelv
Szilvássy Zoltánné matematika
Szőke Ágnes orosz nyelv
Szőr Gyula matematika – fizika
Szűcs Attila német nyelv – orosz nyelv
Tamási Györgyi földünk és környezetünk
Thimm, Andreas német nyelv, lektor
Tóth Kálmán ének
Turcsányi László mezőgazdasági ismeretek
Turcsányi Lászlóné testnevelés
Vikman Pál ének
Varga Istvánné kollégiumi nevelőtanár
Varga Zoltán matematika – fizika
Varga Zoltánné matematika – fizika
Vargáné Janecskó Júlia rajz
Varga Vilmosné matematika-fizika
Vastagh György matematika – fizika
Vincze Ilona magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, emberismeret és etika
Vincze Margit biológia – kémia
Viola Erzsébet ének-zene
Vojacsek Nándorné orosz nyelv
Wacha Antal testnevelés
Wacháné Nagy Edit testnevelés
Zalotay Elemér matematika – fizika
Zatkalik András médiaismeret
Zemenné Horváth Orsolya ének-zene
Zichyné Belinszky Katalin magyar nyelv és irodalom