Aktuális
2024. évi május-júniusi vizsgaidőszak

Fontos időpontok

Jelentkezési határidő: 2024. február 15. (csütörtök)


Írásbeli vizsgák: 2024. május 6-27.


Emelt szintű szóbeli vizsgák: 2024. június 5-12.


Középszintű szóbeli vizsgák: 2024. június 17-július 3.
Jelentkezés az érettségi vizsgára

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a
„saját” középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a
„saját” középiskolája fog megadni.Tanulói jogviszony esetén fontos, hogy az érettségire bocsátás feltételei
– a 100/1997. (VI. 13.) korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően – teljesüljenek:

„Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.”

A tanuló az iskolai követelmények teljesítését sikeres osztályozó vizsgával is igazolhatja.
Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban
január közepétől személyesen vagy postai
úton jelentkezhetnek a megyei kormányhivatalban, vagy
személyesen egy vizsgát szervező középiskolában.
(A középiskolák nem kötelesek fogadni a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését.)


További információk a vizsgára jelentkezésről az Oktatási Hivatal tájékoztatójában olvashatók.


A vizsgák lebonyolítása

A középszintű vizsgákat a jelentkezést elfogadó középiskola bonyolítja le.
A jelentkezések elfogadásakor a vizsgázókat tájékoztatják a szóbeli vizsgák tartalmi, eljárásbeli tudnivalóiról. A vizsgákra jelentkezett tanulókat a középiskola értesíti a középszintű vizsgák konkrét időpontjáról.
Ha a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó a kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi meg. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.Az emelt szintű érettségi vizsgákat külön vizsgahelyszín(ek)en kormányhivatal szervezi meg.
Az emelt szintű vizsgákra jelentkezőknek a vizsgák időpontjáról és helyszínéről szóló értesítőt a kormányhivatal névre szólóan postázza.