Felvételi pontszámítás
Pontszámítás alapképzésre és egységes osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

Alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:


 • a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (tanulmányi pontok) és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (érettségi pontok) összeadásával, vagy

 • az érettségi pontok kétszerezésével,

 • Mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.  A két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.


  A felsőoktatásba csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

  Pontszámítás a felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén

  A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:


 • a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy

 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

 • az érettségi pontok kétszerezésével,

 • Mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.


  A három számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.


  Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot.

  A felvételi eljárásban megszerezhető összontszám:
  400 + 100 pont


  Tanulmányi pontok – maximum 200 pont
 • Középiskolai eredmények: maximum 100 pont

  Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult év év végi érdemjegyei összegének kétszerese:
 • magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat átlaga)

 • matematika

 • történelem

 • választott idegen nyelv

 • egy legalább két évig tanult természettudományos tantárgy: biológia, fizika, földrajz, vagy kémia • Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: maximum 100 pont

  Az alábbi öt tantárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni:
 • magyar nyelv és irodalom

 • matematika

 • történelem

 • idegen nyelv

 • egy szabadon választott tárgy

 • Ha az érettségi bizonyítványban szereplő tárgyból jobb eredményű tanúsítvánnyal is rendelkezik a jelentkező, akkor a pontszámításnál ezt kell figyelembe venni.

  Érettségi pontok – maximum 200 pont

  A felsőoktatási intézmények által a képzési területükre vonatkozóan meghatározott két érettségi tárgy százalékos eredményének összege.  Többletpontok – maximum 100 pont
 • Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért: maximum 100 pont
  Amennyiben a vizsgázó érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számolják, és a vizsgaeredmény eléri a 30%-ot – vizsgatárgyanként: 50 pont.

 • Nyelvvizsgáért: maximum 40 pont
 • középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén: 28 pont

 • felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén : 40 pont


 • A jelentkező legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.


  Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.


  Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejűségének kivételével – több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.
 • OKTV versenyeredményért: maximum 80 pont
 • Az OKTV-n elért   1-10. helyezésért: 80 pont

 • Az OKTV-n elért 11-20. helyezésért: 40 pont

 • Az OKTV-n elért 21-30. helyezésért: 20 pont

 • Az eredmény akkor számítható csak be, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el,
  amelyeket a felsőoktatási intézmény érettségi pontot adó tárgyként jelölte meg az adott szakra vonatkozó
  jelentkezéshez.


 • Sportteljesítményért: maximum 16 pont

  A NOB által szervezett olimpia játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágakban:
 • világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 16 pont

 • az országos sportági szakszövetségek által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 8 pont.


 • A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián legalább 3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 500 pont.


 • Előnyben részesítés alapján: maximum 40 pont
 • Hátrányos helyzetű jelentkező: 20 pont

 • Halmozottan hátrányos helyzet miatt: 40 pont

 • Fogyatékossággal élő jelentkező (hallás-, látás-, mozgássérült; beszédfogyatékos;
  autista; diszlexia; diszgráfia; diszkalkúlia; viselkedési zavaros) esetében: 40 pont

 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül: 40 pont.