Képzési rend
Képzési formáink:

 • 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (9. KNY/A osztály fele)
 • 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (9. KNY/A osztály fele)
 • 5 évfolyamos gimnáziumi emelt szintű informatika-műszaki specializációs képzés angol nyelvi előkészítő évvel (9. NY/B osztály fele)
 • 5 évfolyamos gimnáziumi emelt szintű természettudományos specializációs képzés angol nyelvi előkészítő évvel (9. NY/B osztály fele)
 • 4 évfolyamos gimnáziumi emelt szintű angol nyelvi képzés (C osztály)


 • A két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályunkban („A” osztály) a képzési idő 5 év. A célnyelv az osztály egyik felében német, a másik felében angol. A választott célnyelvet a 9. évfolyamon 18 órában tanulják a felvételt nyert tanulók, hogy a felsőbb évfolyamokon a történelem, a célnyelvi civilizáció, valamint a biológia tantárgyakat képesek legyenek az adott célnyelven tanulni. A tanulók a beiratkozással vállalják a helyi tantervben előírt profiljuknak megfelelő magasabb óraszámokat.

  „B” osztályunkban a képzési idő 5 év. Az egyik osztály fele informatika-műszaki és angol nyelvi profilú, a másik fele természettudományos és angol nyelvi profilú, nyelvi előkészítő évfolyammal ("B" osztály). A nyelvi előkészítő év során heti 15 órában tanulják az angol nyelvet.

  „C” osztályunkban 4 éves gimnáziumi képzést adunk diákjainknak, emelt szintű angol nyelvi oktatással, ahol az első két év során heti 5 órában, utolsó két évben heti 7 órában tanulják az angol nyelvet.

  Idegen nyelvek

  Mindegyik osztályunkban két idegen nyelvet kötelező tanulni, a teljes gimnáziumi képzés alatt.

  A következő nyelvek közül lehet választani: angol, német, francia, orosz, portugál. Kilencedikeseinktől azt kérjük, hogy az optimális csoportlétszám elérése érdekében 3 nyelvet rangsoroljanak. A második idegen nyelvet heti 3 órában tanítjuk.

  Érettségi felkészítés

  Mindhárom osztályunkban a felsőfokú, főiskolai/egyetemi továbbtanulásra való felkészítés a cél.

  Középszintű érettségire készítünk fel a következő tárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika, testnevelés, célnyelvi civilizáció, ének-zene, rajz és vizuális kultúra.

  Emelt szintű felkészítést az érettségit megelőző két tanévben a következő tárgyakból biztosítunk: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, kémia, fizika, informatika, második idegen nyelv.

  Az első idegen nyelvből emelt szintű érettségire készítünk fel mindenkit, az átlagosnál magasabb óraszámban, mindhárom osztálytípusban.

  Tanulóinktól elvárjuk, hogy középfokú nyelvvizsgát szerezzenek az érettségiig.

  A két tanítási nyelvű osztályok tanulóit a felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére készítjük elő. Mivel célnyelven tanulnak.

  A közép- és emelt szintű érettségi előkészítő képzéseken az utolsó 2 évfolyamban mindhárom osztály tanulói közös csoportokban tanulnak.