Képzési rend
Képzési formáink:

1. Felsőbb évfolyamokban

 • 4 évfolyamos gimnáziumi emelt szintű angol nyelvi képzés (fél osztály)
 • 4 évfolyamos gimnáziumi emelt szintű német nyelvi képzés (fél osztály)
 • 5 évfolyamos gimnáziumi emelt szintű angol-informatika specializációs képzés angol nyelvi előkészítő évvel (egész osztály)
 • 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű szakközépiskolai képzés(fél osztály)
 • 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű szakközépiskolai képzés(fél osztály)


 • A gimnáziumi osztályokban a képzési idő 4 év, illetve 5 év. Az egyik osztály informatika és angol nyelvi profilú, nyelvi előkészítő évfolyammal ("B" osztály); míg a másik 4 éves emelt szintű angol, illetve emelt szintű német nyelvi osztály ("C" osztály). A két tanítási nyelvű idegenforgalmi osztályban ("A" osztály) a képzési idő 5 év. A célnyelv az osztály egyik felében német, a másik felében angol. A választott célnyelvet a 9. évfolyamon 18 órában tanulják a felvételt nyert tanulók, hogy a felsőbb évfolyamokon a történelem, a célnyelvi civilizáció, valamint a vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek tantárgyakat képesek legyenek az adott célnyelven tanulni. A tanulók a beiratkozással vállalják a helyi tantervben előírt profiljuknak megfelelő magasabb óraszámokat.


  2. A 2014/2015.tanévtől induló évfolyamokban

 • KNy "A": 5 évfolyamos magyar-angol tanítási nyelvű gimnáziumi képzés angol nyelvi előkészítő évvel (fél osztály)
 • KNy "A" :5 évfolyamos magyar-német tanítási nyelvű gimnáziumi képzés német nyelvi előkészítő évvel (fél osztály). Célnyelven tanított tantárgyak:történelem,biológia,célnyelvi civilizáció
 • Ny. "B" :5 évfolyamos természettudományi tagozat angol nyelvi előkészítő évvel (fél osztály)
 • Ny. "B" :5 évfolyamos informatika tagozat angol nyelvi előkészítő évvel (fél osztály)
 • "C" : 4 évfolyamos, angol tagozatos gimnáziumi osztály (egész osztály)


 • Idegen nyelvek

  Mindegyik osztályunkban 2 idegen nyelvet kötelező tanulni, a 4 éves gimnáziumi osztályunkban már az első évtől kezdve, a nyelvi előkészítős osztályainkban a 10. évfolyamtól.
  A következő nyelvek közül lehet választani: angol, német, francia, orosz. Kilencedikeseinktől azt kérjük, hogy az optimális csoportlétszám elérése érdekében 3 nyelvet rangsoroljanak. A második idegen nyelvet heti 3 órában tanítjuk.

  Érettségi felkészítés

  Mindhárom osztályunkban a felsőfokú, főiskolai, egyetemi továbbtanulásra való felkészítés a cél.

  Középszintű érettségire készítünk fel a következő tárgyakból:
  magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika, testnevelés, célnyelvi civilizáció, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, ének-zene, rajz és vizuális kultúra.

  Emelt szintű felkészítést az érettségit megelőző két tanévben a következő tárgyakból biztosítunk:
  magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, informatika (csak az informatika-angol profilú osztályban).
  Az első idegen nyelvből emelt szintű érettségire készítünk fel az átlagosnál magasabb óraszámban mindenkit mindhárom osztálytípusban.

  A gimnáziumi osztályok tanulóinak jelentős része középfokú nyelvvizsgát szerez az érettségiig.

  A két tanítási nyelvű (magyar-angol, magyar-német) idegenforgalmi szakközépiskolai osztályok tanulóit a felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére készítjük elő. Mivel célnyelven tanulnak marketinget, szállodaismereteket, idegenforgalmi ismereteket, a gazdasági szaknyelvben is jártasak lesznek angol és német nyelven. A gazdasági jellegű felsőoktatásban, jogi pályán, bölcsészkaron egyaránt sikerrel indulnak az itt végzettek.
  Ha a 12. és 13. évben emelt szintű matematika, biológia,illetve külön érettségi előkészítő kémia, fizika oktatásban vesznek részt, az orvosi, természettudományi, mérnöki pálya is nyitott előttük.

  A közép- és emelt szintű érettségi előkészítő képzéseken az utolsó 2 évfolyamban a gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok tanulói közös csoportokban tanulnak.