Duna Katalin

igazgató
magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Bővebben

Csapó András

igazgatóhelyettes
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
a 9. C osztály osztályfőnöke

angol nyelv

Láng Róbert

igazgatóhelyettes
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára
Pro Talento díjas pedagógus
a 11. B osztály osztályfőnöke

matematika, fizika, informatika, természettudományos ismeretek

Bővebben

Balog Valéria

történelem, német nyelv, történelem és társadalmi ismeretek német nyelven, társadalomismeret és etika

Bővebben

Brandt Beáta

német nyelv, biológia

Brandt Tamás

testnevelés

Cseh Balázs

a 10. C osztály osztályfőnöke
informatika

Bővebben

Erdélyi László

a 9. KNY osztály osztályfőnöke
az angol munkaközösség vezetője

angol nyelv

Gál-Sebestyén Éva

matematika

Gerő Ildikó

a 10. A osztály osztályfőnöke
testnevelés, matematika

Horváth Márk

angol-német

Horváth-Rajnai Beáta

biológia

Huszár-Mahelszki Marianna

a 9. B osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Karl Lajosné

a 11. A osztály osztályfőnöke
német nyelv

Bővebben

Kiss Lajos

matematika, fizika

Bővebben

Kocsis András Dr.

német nyelv, történelem és állampolgári ismeretek német nyelven

Kontor Klára

francia nyelv, német nyelv

Bővebben

Kovács Gábor

a 9. NY osztály osztályfőnöke
testnevelés

Kovácsné Fodor Veronika

a 12.A osztály osztályfőnöke
angol nyelv, történelem

Laszip Ferenc

matematika, fizika

Bővebben

Markó Beáta

német munkaközösség vezető
német nyelv, német nyelvi civilizáció, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német nyelven

Bővebben

Markotán-Gallagher Ágnes

angol nyelv

Mayer Liza

magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, mozgókép- és médiaismeret

Molnár Beáta

angol nyelv

Molodeczky Márta

a 10. B osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Mozgai Péter

a 11. C osztály osztályfőnöke
testnevelés

Munkácsiné Sárréti Beáta Dr.

a 9. A osztály osztályfőnöke
német nyelv

Pereira da Silva Nilmersson

angol nyelv

Pesuthné Ferencz Zsuzsanna Dr.

a 12. B osztály osztályfőnöke
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára

biológia, földünk és környezetünk, természettudományos ismeretek

Bővebben

Péterfia Gyula

művészetek, vizuális kultúra

Serfőző Zoltán Dr.

biológia

Somogyiné Berkes Szilvia

a humán munkaközösség vezetője
a 12. C osztály osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret és etika

Szabó Gabriella

a természettudományos munkaközösség vezetője
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára

biológia, kémia

Székely Lilla

biológia-földrajz

Thimm Andreas

német

Várkonyiné Szatmári Edit

magyar nyelv és irodalom

Zemen János

matematika-informatika

Zemenné Horváth Orsolya

ének-zene