Duna Katalin

igazgató
magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Bővebben

Csapó András

igazgatóhelyettes
a 11. C osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Bővebben

Láng Róbert

igazgatóhelyettes
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára
Pro Talento díjas pedagógus
a 9. C osztály osztályfőnöke

matematika, fizika, informatika, természettudományos ismeretek

Bővebben

Babári Ágnes

a 9.KNY osztályfőnöke
német nyelv

Bővebben

Brandt Beáta

a 12.C osztályfőnöke
német nyelv, biológia

Brandt Tamás

testnevelés

Erdélyi László

a 10.A osztály osztályfőnöke
az angol munkaközösség vezetője

angol nyelv

Gál-Sebestyén Éva

9.B osztályfőnöke
matematika

Gerő Ildikó

a 12.A osztály osztályfőnöke
testnevelés, matematika

Horváth Márk

a 10.C osztályfőnöke
angol-német

Horváth Zoltán

matematika, fizika, informatika

Huszár-Mahelszki Marianna

a 11.B osztály osztályfőnöke és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
angol nyelv

Kardos Olivér

informatika

Karl Lajosné

német nyelv

Bővebben

Kiszely Pál Dr.

biológia

Kocsis András Dr.

a 9.A osztályfőnöke
német nyelv, történelem és állampolgári ismeretek német nyelven

Kondász Rózsa

magyar nyelv és irodalom

Kovács Gábor

a 10.B osztály osztályfőnöke, ifjúságvédelmi felelős
testnevelés

Kovácsné Fodor Veronika

angol nyelv, történelem

Laszip Ferenc

matematika, fizika

Bővebben

Markó Beáta

német munkaközösség vezető
német nyelv, német nyelvi civilizáció, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német nyelven

Bővebben

Markotán-Gallagher Ágnes

angol nyelv, orosz nyelv

Molnár Beáta

a 9.NY osztályfőnöke
angol nyelv

Molnár Gábor

történelem, mozgókép- és médiaismeret

Molodeczky Márta

a 12. B osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Mozgai Péter

testnevelés

Munkácsiné Sárréti Beáta Dr.

a 11.A osztály osztályfőnöke
német nyelv

Pereira da Silva Nilmersson

angol nyelv

Pesuthné Ferencz Zsuzsanna Dr.

az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára
biológia, földünk és környezetünk, természettudományos ismeretek

Bővebben

Péterfia Gyula

művészetek, vizuális kultúra

Petschovsky Márta

francia

Sallai Margit Mária

ének-zene

Somogyiné Berkes Szilvia

a humán munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret és etika

Szabó Gabriella

a természettudományos munkaközösség vezetője
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára

biológia, kémia

Székely Lilla

biológia-földrajz

Thimm Andreas

német

Várkonyiné Szatmári Edit

magyar nyelv és irodalom

Zemen János

matematika-informatika