Duna Katalin

igazgató
magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Bővebben

Csapó András

igazgatóhelyettes
a 12. B osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Láng Róbert

igazgatóhelyettes
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára
Pro Talento díjas pedagógus
a 10. B osztály osztályfőnöke

matematika, fizika, informatika, természettudományos ismeretek

Bővebben

Balog Valéria

történelem, német nyelv, történelem és társadalmi ismeretek német nyelven, társadalomismeret és etika

Bővebben

Brandt Beáta

német nyelv, biológia

Brandt Tamás

a 9. B osztály osztályfőnöke
testnevelés

Cseh Balázs

a 9. C osztály osztályfőnöke
informatika

Bővebben

Erdélyi László

az angol munkaközösség vezetője
a 12. A osztály osztályfőnöke

angol nyelv

Gál-Sebestyén Éva

matematika

Gerő Ildikó

a 9. A osztály osztályfőnöke
testnevelés, matematika

Halászné Helembai Zsuzsanna

angol nyelv, angol nyelvi civilizáció

Bővebben

Horváth-Rajnai Beáta

biológia

Huszár-Mahelszki Marianna

a 9. NY osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Karl Lajosné

a 10. A osztály osztályfőnöke
német nyelv

Bővebben

Kiss Lajos

matematika, fizika

Bővebben

Kiszely Pál

kémia, biológia-egészségtan angol nyelven

Kocsis András Dr.

német nyelv, történelem és állampolgári ismeretek német nyelven

Kontor Klára

francia nyelv, német nyelv

Bővebben

Kovács Erika

biológia-egészségtan

Kovács Gábor

testnevelés

Kovácsné Fodor Veronika

a 11. A osztály osztályfőnöke
angol nyelv, történelem

Laszip Ferenc

matematika, fizika

Bővebben

Markó Beáta

német munkaközösség vezető
német nyelv, német nyelvi civilizáció, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német nyelven

Bővebben

Matusz Márta

német nyelv

Mayer Lisa

magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, mozgókép- és médiaismeret

Molnár Beáta

a 12. C osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Molodeczky Márta

a 9. KNY osztály osztályfőnöke
angol nyelv

Mozgai Péter

a 10. C osztály osztályfőnöke
testnevelés

Munkácsiné Sárréti Beáta Dr.

német nyelv

Nagyné Duró Irén

biológia-egészségtan

Pereira da Silva Nilmersson

angol nyelv

Pesuthné Ferencz Zsuzsanna Dr.

az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára
biológia, földünk és környezetünk, természettudományos ismeretek

Bővebben

Péterfia Gyula

művészetek, vizuális kultúra

Sebestyén Péter László

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
a 11. B osztály osztályfőnöke

matematika, informatika

Somogyiné Berkes Szilvia

a humán munkaközösség vezetője
a 11. C osztály osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret és etika

Szabó Gabriella

a természettudományos munkaközösség vezetője
az Öveges-program keretében megvalósuló természettudományos laboratórium szaktanára

biológia, kémia

Varga Vilmosné

a matematika-fizika-informatika munkaközösség vezetője
matematika, fizika

Várkonyiné Szatmári Edit

magyar nyelv és irodalom

Zemenné Horváth Orsolya

ének-zene