Szülői levél


Tisztelt Szülő!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, látókörük szélesítése.

Ez az előírás a 2012-2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. A tanulók számára a 9-11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezzük meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

Gyermekének az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni a következő területek egyikén: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.
A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást kötünk a fogadó szervezetekkel, vezetjük a dokumentációt, felkészítjük a diákokat, és segítjük az elvégzett munka feldolgozását.
Fontos, hogy a diákok időben – lehetőleg már ebben az évben – elkezdjék a munkát, hiszen apránként tudják az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett munkába).

A szülőnek a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértő nyilatkozatot kell aláírnia. Fontos tudnia, hogy bár az iskola nagyon komoly szerepet kap a közösségi szolgálat megszervezésében, a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania a közösségi szolgálathoz. Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre.

Amennyiben gyermekének ismeretségi körön belül lehetősége van közösségi munka végzésére, kérem, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel.

A közösségi szolgálat működtetése szülőktől,diákoktól,tanulóktól komoly szervezést és együttműködést kíván. Mindent megteszünk azért,hogy a tanulóknak életkorukhoz,személyiségükhöz illő közösségi szolgálati formát ajánljunk fel. Együttműködő partnereink száma folyamatosan nő,ezért kérem,kövesse figyelemmel aktuális információinkat.

Segítő együttműködését köszönöm.

Duna Katalin
igazgató

kozossegi.ofi.hu