1960-1969


1960

IV. A

osztályfőnök: Ján László


Bakonyi Erzsébet, Burgyán Lajos, Erdős Éva, Farkas Izabella, Ferenchalmy András, Gerencsér Zsuzsa, Horváth Balázs, Horváth György, Horváth Károly, Horváth Mária, Jeges Sára, Jóna Erzsébet, Juhász Mária, Kaszián Mária, Kiss Dezső, Küssebauch Éva, Madarász Margit, Nagy László, Soóky Árpád, Szabó Domokos, Szabó Szabolcs, Szatrán Éva, Szentpétery Attila, Szúnyogh ImreIV. B

osztályfőnök: Hessz Tibor


Bagó Éva, Balogh István, Baranyai Teréz, Borbély Gyula, Déry Edit, Dobos Mária, Dvorszky Hedvig, Eperjesi Nándor,
Fazekas Viktória, Fodor Mihály, Földes Ferenc, Gaál Anikó, Horváth Gyula, Juhász Gyula, Kádár Márta, Komáromi Sándor, Lóska László, Ódor Mária, Pettenkoffer Sándor, Rácz Klára Terézia, Szabó Gyula, Szalai Alíz, Szántó Tibor, Sziklai Antal, Szőke József, Tarczy István, Tóth Margit, Újhelyi Rózsa, Vasalik Gyula, Váradi István, Veszelyi Beáta

tabló
1961

IV. A

osztályfőnök: Navracsics Tibor


Banos Ilona, Bocsor Gyula, Farkas Gabriella, Fejes Sára, Ferenchalmy Erzsébet, Guáth Margit, Hollódi Jenő, Iványi Éva, Kaszián Károly, Kemechey Enikő, Kohanóczy Attila, Kohanóczy Emese, Kovács Rózsa, Kurucz Mária, Lőrincze Miklós, Nagy Imre, Nényei Izabella Erzsébet, Pergel Gyula, Pethe Ágnes, Somogyi Zsuzsanna, Stumpfhauser Erzsébet, Szeiler Klára, Szilágyi Ágnes, Takács Zsuzsanna, Tóth Zsuzsanna, Varga Erzsébet Éva, Zórád MatildIV. B

osztályfőnök: Balogh Ádám


Balikó Katalin, Barcza József, Biber Zsuzsanna, Birkás Gyula, Burgyán Lajos, Fehér Károly, Hegyi János ,Horváth Ferenc, Iglói János, Kovács László, Lőczi Katalin, Major István, Nagy Ildikó, Nemestóthy Éva, Pettenkoffer Zsuzsanna, Rák Ágnes, Rózsa László, Szabó Árpád, Szemmelveisz Péter, Székely Ildikó, Tóth Lajos, Tóth Mária,

tabló1962

IV. A

osztályfőnök: Navracsics Tibor


Barcsi István, Bányai Edit, Bernát Olga Éva, Békássy Edit, Biber László, Döme Péter, Erki Erzsébet, Foki Julianna, Füzesi Márta Ildikó, Geisz Emília, Hargitai Zsuzsanna, Hegyi Terézia, Hoffmann Klára, Horváth Judit, Horváth Péter, Jaksa Aranka, Kántor Árpád, Kenedy Ilona Mária, Németh Éva, Papp Marianna, Rauscher Ilona, Rácz Géza, Rádóczy Mária, Rechtorisz László, Ruszbach Árpád, Soóky Ildikó, Steixner Stefánia, Szabó Gábor, Szabó István, Takács Eszter, Ujvárosi Zsolt, Veszelyi Géza, Vörös Erzsébet, Vörös IrmaIV. B

osztályfőnök: Must Gyula


Bambek Mihály, Bodor Imre, Hartai Judit, Iglói Eszter, Kapossy Béla, Kemény József, Kovacsics Sándor, Madarász Ilma, Mátéffy Imre, Poór Piroska, Simon István, Szabó Zsolt, Táskay Mihály, Vígh Lajos, Wenczel Ilona


tabló1963

IV. A

osztályfőnök: Balogh Ádám


Almási Judit, Ágoston Márta, Beck György, Boronkay Endréné, Cséry Elvira, Erdős József, Édl Medárd, Filipovits István, Hessz József, Horváth Erzsébet, Horváth Margit, Horváth Mária, Juhász Mária, Kéri Imre, Kiss Gábor, Kovács Rózsa, Peuser Péter, Prohászka András, Rózsa Éva, Sélley Péter, Somody Ilona, Stumpfhauser Mária, Szabó Ágnes, Szakáts Etelka, Tordai Margit, Tósoki Gizella, Tóth Hajnalka, Tóth Kálmán, Zalaváry István


tablóIV. B

osztályfőnök: Ján László


Althauser Irén, Baloghy Jenő, Bartha Erzsébet, Bácskai Etelka, Bánó Zoltán, Bognár László, Bolla Ferenc,
Brandstätter Mária, Cságolya Ilona, Csernák Katalin, Dér Tünde, Dobó György, Gaál Huba, Horváth Judit, Kácsor Mária,
Kertész Károly, Kiszely Pál, Kovács Elemér, Lőrincz Katalin, Németh Mária, Pásztor Zoltán, Szabó Erzsébet, Szatrán Sándor, Szemethy Gyula, Székeli Julianna, Székely Tibor, Szilágyi István, Szőnyi Kornélia, Tóth Attila, Tóth Zsuzsanna1964

IV. A

osztályfőnök: Hessz Tibor


Balázs Éva, Bartha Ágnes, Czilly Gabriella, Felhőfalvi László, Geisz Éva, Gönczi Sándor, Kemenes Mária, Kovács Árpád, Kovács Imre, Kurucz Zoltán, Madarász Lajos, Markos Anna, Ódor Jolán, Pataki Erzsébet, Rácz Lídia, Somogyi Mária, Stevlik Mária, Szabó Rezső, Szabó Zsuzsanna, Szathmáry Király Ádám, Székely Miklós, Tóth Katalin, Tóth Piroska, Varga István, Zsohár GézaIV. B

osztályfőnök: Faragó Gábor


Bajner Zsuzsanna, Barka Márta, Barta Sára Julianna, Bíró Ibolya, Bojtor László, Farkas Magdolna, Földeák Anna, Fülöp Jenő, Gáspár Szilvia, Hofman Judit, Holczhauser Jenő, Horváth Vilma, Jutasi Mária, Kemenes Álmos, Laky Mária, Nagy Béla, Nemestóthy Béla, Part Ágota, Pálffy Zsuzsanna, Rubányi Rózsa, Szekrényi Judit, Szentgyörgyi Zsuzsanna,
Varsányi Klára, Wendler László


tabló1965

IV. A

osztályfőnök: dr. Barcs Ernőné, Csehók Ernőné


Barcza Kálmán, Burgyán Anna, Fejes Katalin, Felhőfalvi Teréz, Gácser László János, Gércei Erika, Horváth Erzsébet,
Ján Miklós, Kántor László, Kárpáti Lívia, Kelemen Ibolya, Kenyeres Miklós, Kolics Mária, Kováts Zsuzsanna, Krumpach Éva, Lázár János, Lenner Jenő Béla, Németh Ágota, Pap Aranka, Papp Márta, Pethe Zsuzsanna, Pulay Hajnalka, Rendi Magdolna, Roisz András, Rózsa Tibor, Rózsás Judit, Schal Kálmán, Schulz Éva, Sövény Karolin Irén, Szabó Géza Imre,
Szalai Edit Mária, Szekeres Géza, Szemethy Tivadar, Szoboszlay György, Tamás Mária, Tóth Gizella, Tóth Gyula, Várkony Katalin, Véber Margit, Vereckei Valéria


tablóIV. B

osztályfőnök: Szilvássy Zoltán, Kertai József


Bethlei István, Bocsor Sándor, Bogdán József, Bojtor István, Bödey Edit, Dezső Erzsébet, Fraszt Endre, Horváth Ferenc, Károlyi László, Kócs Ilona, Ladányi Károly, László György, Mayer Anna, Mayer Judit, Mészáros Erzsébet, Nagy Olga, Nagy Zsuzsa, Németh István, Schildmayer Pál, Szebeni Judit, Szilágyi Aranka, Triff Mária, Vida Gyula


tablólevelező

Aradi Terézia, Bodó László, Bolla Janka, Boross László Gábor, Keserű Mihály, Markovits Gáspár,
Nagy Erzsébet Ibolya, Szabó Ferencné
1966

IV. A

osztályfőnök: Navracsics Tibor


Berecz Katalin, Borosjenői Éva, Csizmazia András, Deák Tibor, Édl Gabriella, Édl Mária Magdolna, Farkas Mátyás, Fenyvesi Ilona, Gerbovits Anna, Horváth Attila, Kenedy Éva, Kölcsey Katalin, Kőnig Ilona, Lacza Margit, Mayer Márta, Nagy Jenő, Ottlecz Géza, Pataki Zsuzsanna, Pordán Zsuzsanna, Pungor Mária, Punk András, Sarkady Miklós, Somogyi Anikó,
Sövény Ilona, Szabó Imre, Szabó Margit, Szalai Rózsa, Szoboszlay Mária, Takács Ilona, Táskai Györgyi, Tóbiás Dezső, Varsányi Mária Terézia


tabló

IV. B

osztályfőnök: Must Gyula


Bakonyi Irén, Baráth Kornélia, Báder Mária, Czigler Mária, Czupor Mária, Cselényi István, Deli Imre, Falvai János, Gróf Ildikó, Hoffer Éva, Illikmann József, Karácsony Etelka, Keresztes Gabriella, Király Béla, Kiss László, Kohánszky András, Komáromi Lajos, Kurányi Károly, Molnár Éva, Móró Lajos, Németh Erzsébet Rozália, Németh Erzsébet Irén,
Németh Eszter, Pataky Győző, Polgárdi Éva, Réfi Ágota, Stumpfhauser Teréz, Szenthe Sándor, Takács Terézia, Tóth Éva, Tungli József, Varga Irén, Várkony Kornél


tablóIV. C

osztályfőnök: Farkas Géza


Bíró Ilona, Bodó László, Czilly László, Deák Anna, Farkas Anna, Geipl Miklós, Gera Károly, Gyarmati Zsuzsanna, Hamar Anna, Kása Mária, Kovács Gábor, Kovács Magdolna, Kurucz Miklós, Kutics Valéria, Marton Jenő, Mitev István, Ódor Pál, Szántó Éva, Szelthoffer József, Zsohár Zsuzsanna
levelező

Bakó Ilona, Balogh Imréné, Csekő Margit, Czégai Károlyné, Gável Erzsébet, Hajdú Zsuzsanna, Iregi Ferencné, Jutasi Gábor, Karácsony Klára, Kaszás Gyula, Kertai Józsefné, Kocsis Ibolya, Kondor József, Kovács Ilona, Makó Irén, Mixtai Lászlóné, Németh Jánosné, Pethő Mária, Rompos Rózsa, Sándor József, Szabó Zoltánné, Takács Józsefné, Tóth Ferencné1967

IV. A

osztályfőnök: Balogh ÁdámBalogh Imre, Bognár Piroska, Bolla Erzsébet, Csizmazia Julianna, Csoknyai Erzsébet, Debrőci Tibor, Fejes Julianna, Földesi István, Hernádi Zsuzsanna, Iványi Judit, Juhász József, Kemény László, Kohánszky Béla, Kovács Mária, Kócs Jolán,
Kungli Katalin, László Judit, Marton Erzsébet, Osváth Mária, Pardi Erzsébet, Pethes Lajos, Szekeres Sándor, Szirmay Zsuzsanna, Török Ilona


tablóIV. B

osztályfőnök: Turcsányi LászlóEdvy Ferenc, Glegyák Valéria, Halász Ágnes, Kálmán Jenő, Kiss Gizella, Kiss Zsuzsanna, Krámli Teréz, Kugler Anikó, Kutassy László, Lengyel Tamás, Ódor Márta, Papp József, Samu Zsuzsanna, Scharf Erzsébet, Somody Judit, Szabó Ilona, Szabó Irma, Szakonyi József, Szuper Rozália, Vértes Kálmán


tablóIV. C

osztályfőnök: Jarabek LajosBadics Ilona, Balázs Vilmos, Bárdfalvi Ágnes, Bozi Magdolna, Cseresnyés Izabella, Diószegi Gyula, Domján Zsuzsanna, Dömös Mária, Édl Éva, Firczi János, Gyenese József, Hantó István, Hetesy Márta, Hegyi Zsuzsanna, Jánka Mária, László Anna, Nagy Aranka, Nagy Tibor, Németh Julianna, Pethe Éva, Plank Károly, Sabján Ferenc, Schildmaier Mária, Szabó Mária,
Szalay Lajos, Szenthe László, Székely Edit, Tili Zsuzsanna, Vesztergom Tibor


tablólevelező


Antal Ottóné, Balázs Sarolta, Fehér Ferenc, Mátyás Károlyné, Nagy Tiborné, Papp Irma, Pongrácz György, Rumi Mária, Simoni Mária, Somogyi Zoltán, Takács József, Varga Irén, Zákonyi Lilla1968

IV. A

osztályfőnök: Vastagh GyörgyBakai Piroska, Balogh Csaba, Bácskai Etelka, Dancs Rozália, Dohovics Károly, Dominek Magdolna, Encz Eszter, Felföldi Éva, Ferenczi Erzsébet, Hornyik Henrik, Hortobágyi Ágnes, Horváth Gyula, Huszár Ilona, Kaszián Ágnes, Kenedy Zsuzsanna, Kovács Éva, Léber Judit, Nagy Etelka, Nagy Ferenc, Pálffy Gabriella, Péter Katalin, Polgár Gyöngyvér, Sarkady Tamás, Szakál Erika, Szegedi Zsuzsanna, Szili Eszter, Szukacsov Gyula Tamás, Takács Erzsébet, Takács Mária, Tóth Ágota, Zámbó Zsuzsanna


tablóIV. B

osztályfőnök: Kertai JózsefBeke Péter, Béndek Kálmán, Bódis István, Cságoly István, Dégi Béla, Drekszler Erzsébet, Faragó Mária, Horváth Ilona, Horváth Zoltán, Hujber Margit, Janzsó Olga, Kassai József, Kövi Cecília, Mészáros Tibor, Nagy László, Nagy Sándor, Papp Ibolya, Perger Mária, Réfi Vendel, Stáhl Márton, Szabó István, Szabó Lajos, Szabó Lenke, Szentpéteri Imre, Teiszler Mária, Torma Sarolta
IV. C

osztályfőnök: Hessz TiborBalaskó Margit, Bazsik Irén, Boda Erzsébet, Borissza András, Burucs Gabriella, Füle Katalin, Horváth Éva, Kenyeres Rózsa, Kertész Margit, Kovács Dezső, Kovács Erzsébet, Marcali Katalin, Nagy Valéria, Rumi Zsuzsanna, Szabó Imre, Szabó Margit, Szántó Ilona, Teklovics Anna, Török Zoltán


tablóIV. D

osztályfőnök: Ján LászlóBiczók Gyula , Boros Boglár, Csikós Anna, Czanka Valéria, Érfalvi István, Fazekas Zsuzsa, Földeák Mária, Holczhauser Ilona, Horgos Mária, Horváth László, Iványi Zsuzsa, Kőszegi Mária, Lénárd Mária, Marosszéky Zsuzsa, Páldy Krisztina, Pálfi Éva, Piri Katalin, Póka Zsuzsa, Rácz Gizella, Sárffy Lenke, Sipos Péter, Szilágyi János, Városi Erzsébet, Végh Emília, Zsoldos Jolán
levelező


Bácsi József, Farkas Tamás, Fejes Anna Rózsa, Németh Attiláné, Sebők Edit, Szegedi Józsefné, Szilvássy Istvánné, Tarsoly Józsefné1969

IV. A

osztályfőnök: dr. Barcs ErnőnéBadics Margit, Barcza István, Csillagh Sándor, Csonka Irén, Fazekas György, Fái Ágnes, Fecser Edit, Fejes Gabriella, Fekete Balázs, Fercsák Edit, Gruber Sándor, Horváth Éva, Hujder Piroska, Kardos Klára, Kántor Ernő, Kovács Gyula, Kölcsey Klára, Lohn Ambrus, Lőczi Erzsébet, Makai Judit, Must László, Nagy Mária, Németh Imre, Osváth Katalin, Pető Mária, Pietmann Mária, Süle Jenő, Szabó Éva, Szabó László, Szabó Zsuzsanna, Szalai Mária, Szenfner János, Tar Barnabás, Thaimeier Terézia, Tóth Antónia, Törőcsik Erzsébet, Varga Anikó
IV. B

osztályfőnök: Patinszki AndrásnéAlbert Mária, Auerbach Erzsébet, Balázs Ildikó, Berkesi Attila, Békei László, Bilszky Éva, Böőr László, Csapó István, Farkas Erzsébet, Fülöp Mária, Hartmann Miklós, Kadlecsik Katalin, Kerekes Mária, Kiss Julianna, Komáromi Zoltán, Korompai Tamás, König Tibor, Mikóczy István, Nagy Sándor, Pálffy Mária, Subicz Mária, Szabó Dénes, Szabó Ildikó, Szakonyi István, Szantner Erzsébet, Szíjártó Dezső, Szlovencsák Vilmos, Tóth Anna


tablóIV. C

osztályfőnök: Bakonyi IstvánBéresi Csilla, Borsos Erzsébet, Csángó Mária , Csökli Katalin, Fazekas Angela, Fi Éva, Géringer Edit, Gönczi Ildikó, György Margit, Holczer Erzsébet, Horváth András, Kiss András, Korpády Sándor, Kovács Judit, Kőmíves Gyöngyi, Kreiner Teréz, Kuntner Margit, Kurucz László, László Edit, Madarász Kinga, Meilinger Péter, Nagy Erzsébet, Németh Ágnes, Ott István, Pálfy Gábor, Piros Jenő, Szalay István, Szántó Anna, Tarsoly Erzsébet, Vajda Erzsébet, Varga József, Varga Mária


tablólevelező


Bertók Gyula, Nagy Jenő, Nagy László, Noé Magdolna, Sófalvi Antalné, Dr. Ütő Imréné, Varga Ottóné